Công ty thứ 14 nhận đầu tư từ quỹ IDG Ventures

Sáng 30/10/2007 - Tại TP.HCM, công ty triển khai trang web Cyvee.com (Q.3, TP.HCM) đã nhận được đầu tư từ quỹ IDG Ventures. Ông Nguyễn Bảo Hoàng, tổng giám đốc IDG Ventures cho biết: “Chúng tôi thật sự ấn tượng về Cyvee.com và tin tưởng rằng, cộng đồng chuyên môn sẽ đón nhận về nền tảng web mà Cyvee đã xây dựng với những công cụ đa năng, cho phép các thành viên trao đổi thông tin, ý tưởng và thông tin cá nhân được bảo mật an toàn nhất.”

Ông Hồ Quang Khánh, giám đốc điều hành Cyvee.com cho biết: “Với hơn 10 ngàn thành viên, đây là mạng xã hội “dành riêng” cho giới trí thức chia sẻ suy nghĩ của mình tốt nhất”. Điểm nhấn của Cyvee chính là khả năng cho phép người sử dụng tạo một hồ sơ giới thiệu về cá nhân như một tấm danh thiếp với nhiều chi tiết về kinh nghiệm, học vấn, sở thích, v.v. Đồng thời, các thành viên có thể cập nhật thông tin, chia sẽ với bản bè nhằm mở rộng phạm vi nghề nghiệp.

Theo Anh Vũ

Những bài viết liên quan:

About CyVee | FAQ | Terms of use | Privacy Policy | CyVee in the News | Site Map | Feedback

ICP license no. 52/GP-BC by The Ministry of Culture & Information, S.R. of Vietnam
Copyright ©2006 CyVee.com. All rights reserved. Email: contact@cyvee.com