HỘI NHỮNG NGƯỜI THÔNG MINH và CÓ NHỮNG SUY NGHĨ LẠ THƯỜNG !

Group discussion forum

Chào sáng sớm với những suy nghĩ lạ thường

Updated on 03/26/2009 | Last activities by Enilb on 09/05/2010 | 33 replies

Chú Niệm đi đâu về nhà ngay!

Updated on 09/06/2011 | Last activities by Tan on 06/13/2016 | 10 replies

nghe chơi cho vui .

Updated on 06/01/2012 | Last activities by Tan on 03/03/2014 | 1 replies

LÀM SAO KHÔNG TIỀN MÀ VẪN HẠNH PHÚC ?

Updated on 02/12/2012 | Last activities by Mr on 04/15/2012 | 2 replies

Thiệt là vất vả khi tìm 1 trang B2B hiệu quả

Updated on 04/23/2011 | Last activities by Hạnh on 07/21/2011 | 1 replies

Tuyển Dụng Mới Nhất !! Hot Hot

Updated on 03/23/2011 | Last activities by - Trang Tuyển Dụng Việc Làm Hàng Đầu Viêt Nam on 03/23/2011 | 0 replies

Từ ngày anh theo gái về nhà vợ vẫn thấy chú như xưa! Híc

Updated on 02/25/2009 | Last activities by N on 06/10/2010 | 11 replies

Một lần nữa tôi vừa bị xa thải khỏi công ty .

Updated on 08/16/2008 | Last activities by N on 06/10/2010 | 21 replies

You need to be a member of this group to post a reply

Click here to join this group

About Group

  • Established on: 04/04/2008
  • Creator: T.C. N
  • Total members: 229
  • Category: Others

Bị mọi người cho là không giống người bình thường.và luôn tồn tại trong đầu những suy nghĩ " vượt thời gian "luon bị mọi người cho là '" DIEN NANG '".Trong khi họ chính là THIÊN TÀI CỦA NHÂN LOẠI .LÀ NHỮNG NHÀ CÁCH MẠNG VĨ ĐẠI.họ chỉ đươc mọi người biết đến và ghi nhân sau khi HỌ CHẾT HOẶC TRỞ NÊN NGHÈO ĐÓI VÀ THIẾU THỐN.
THẬT BẤT CÔNG !

Creator and Moderators

Member

View more ...

About CyVee | FAQ | Terms of use | Privacy Policy | CyVee in the News | Site Map | Feedback

ICP license no. 52/GP-BC by The Ministry of Culture & Information, S.R. of Vietnam
Copyright ©2006 CyVee.com. All rights reserved. Email: contact@cyvee.com