Ban Liên Lạc họ Bùi Việt Nam

Group discussion forum

Sao lâu rồi ko thấy có hoạt động gì khác của group Họ Bùi nhỉ?

Updated on 12/04/2009 | Last activities by lan on 12/04/2009 | 0 replies

Vui ghê..

Updated on 02/08/2009 | Last activities by lan on 12/03/2009 | 1 replies

CẦN TUYỂN

Updated on 08/25/2008 | Last activities by DUNG on 08/25/2008 | 0 replies

Tham gia

Updated on 06/09/2008 | Last activities by Nhung on 06/09/2008 | 0 replies

MỜI DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN HỌ BÙI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2008

Updated on 01/23/2008 | Last activities by Hi on 01/23/2008 | 1 replies

^_^

Updated on 12/01/2007 | Last activities by Phi on 12/01/2007 | 0 replies

Bà con nào biết gì về dòng họ Bùi Tuấn, Bùi Sĩ ko ??

Updated on 12/01/2007 | Last activities by Quỳnh on 12/01/2007 | 0 replies

You need to be a member of this group to post a reply

Click here to join this group

About Group

Ban liên lạc họ Bùi Việt Nam
332 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 098 958 1360
Email: banlienlac@hobuivietnam.com
Website: hobuivietnam.com
BLL họ Bùi Việt Nam thành lập với mục đích giúp đỡ bà con tìm về tổ tiên, nguồn gốc chi họ, liên kết gia phả; thành lập các quỹ Khuyến học, quỹ phát triển kinh tế trong dòng họ; xúc tiến thành lập các Ban liên lạc tại các tỉnh, thành trong và ngoài nước....

Creator and Moderators

Member

View more ...

About CyVee | FAQ | Terms of use | Privacy Policy | CyVee in the News | Site Map | Feedback

ICP license no. 52/GP-BC by The Ministry of Culture & Information, S.R. of Vietnam
Copyright ©2006 CyVee.com. All rights reserved. Email: contact@cyvee.com