HR Hà Nội

Group discussion forum

Ha Noi: Looking for HR Business Partner

Updated on 06/01/2012 | Last activities by Ngoc on 06/01/2012 | 0 replies

Ha Noi: Looking for Training and Recruitment Leader

Updated on 06/01/2012 | Last activities by Ngoc on 06/01/2012 | 0 replies

HR in hospitality

Updated on 07/17/2010 | Last activities by Dinh on 07/17/2010 | 0 replies

IQ, EQ hay AQ?

Updated on 03/31/2009 | Last activities by minh on 03/31/2009 | 0 replies

You need to be a member of this group to post a reply

Click here to join this group

About Group

  • Established on: 03/31/2009
  • Creator: nb minh
  • Total members: 14
  • Category: Human Resources

Hội những người làm nhân sự Hà Nội.
Hội những người làm nhân sự Hà Nội được thành lập với mong muốn trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ giữa những người làm công việc nhân sự, hay đơn giản là hiểu biết hay quan tâm tới các vấn đề về nhân sự và lao động tại địa bàn Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung.

Hội những người làm nhân sự Hà Nội hy vọng là nơi giúp những HR officer tương lai có cơ hội học tập chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động nhân sự rộng lớn, từ các kỹ năng tối thiểu trong công việc nhân sự cho tới hoạch định chiến lược kinh doanh trong ngành nhân sự.

"Kiến thức và quan hệ giúp bạn thành công", Hội những người làm nhân sự Hà Nội - nơi kết nối tri thức và mở rộng quan hệ của bạn

Creator and Moderators

Member

View more ...

About CyVee | FAQ | Terms of use | Privacy Policy | CyVee in the News | Site Map | Feedback

ICP license no. 52/GP-BC by The Ministry of Culture & Information, S.R. of Vietnam
Copyright ©2006 CyVee.com. All rights reserved. Email: contact@cyvee.com