Dòng họ Vũ, Võ Việt Nam

Group discussion forum

OFFLINE CÁC THÀNH VIÊN DÒNG HỌ VŨ (VÕ) TẠI CÁC KHU VỰC

Updated on 12/10/2008 | Last activities by rus on 05/04/2010 | 11 replies

ÔI! BÀ CON CỦA TUI ƠI...

Updated on 02/23/2009 | Last activities by Vu on 11/12/2009 | 3 replies

Nhà thờ Họ Vũ, Võ Việt Nam Tại Miền Nam

Updated on 05/02/2009 | Last activities by Xuân Kiên on 05/29/2009 | 5 replies

Offline dòng họ Vũ, Võ đi thôi

Updated on 10/04/2008 | Last activities by Daisy on 02/07/2009 | 9 replies

Bổ sung danh sách những người nổi tiếng họ Vũ (Võ) Việt Nam

Updated on 11/25/2008 | Last activities by Xuân Kiên on 11/25/2008 | 0 replies

Họ VŨ SĨ

Updated on 02/20/2008 | Last activities by Long on 06/05/2008 | 2 replies

You need to be a member of this group to post a reply

Click here to join this group

About Group

  • Established on: 02/17/2008
  • Creator: Harry Vu
  • Total members: 96
  • Category: Communities

Tự hào về một dòng họ với truyền thống lẫy lừng trong học hành thi cử cũng như đóng góp xây dựng giang sơn.
Một dòng họ lớn, duy nhất Việt Nam còn đầy đủ gia phả ghi chép, lịch sử cũng như phần mộ cuả vị Thuỷ Tổ .
Ước mong từng nhánh của dòng họ trên khắp Việt Nam ( Trong Nam là họ Võ, ngoài Bắc là họ Vũ) ghép nối gia phả, nhận họ hàng hay chỉ đơn giản là nơi để kể về truyền thống của dòng họ Vũ, Võ trong điạ phương mình để tiếp nối truyền thống cũng như những đức tính tốt đẹp của dòng họ.
Xin tham khảo thêm thông tin tại đây:
http://www.hovuvo.com/news.php

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=3028

http://toquoc.gov.vn/vietnam/showPrint.asp?newsId=25816

http://vuvovietnam.com
http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/langque/langnoitieng/bai11.asp

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%99_Tr%E1%BA%A1ch

http://www.haiduong.gov.vn/front-end/index.asp?website_id=101&menu_id=365&parent_menu_id=408&article_id=1403&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE

http://www.kinhthuong.com.vn/item.php?cat_id=363&news_id=4681

Creator and Moderators

Member

View more ...

About CyVee | FAQ | Terms of use | Privacy Policy | CyVee in the News | Site Map | Feedback

ICP license no. 52/GP-BC by The Ministry of Culture & Information, S.R. of Vietnam
Copyright ©2006 CyVee.com. All rights reserved. Email: contact@cyvee.com