. SAI GON

process
Location: Ho Chi Minh, Vietnam
Industry: Oil / Gas / Mineral
Current Level: Student
Public URL: www.cyvee.com/Profiles/~27851

SAI GON has earned 42 CVD: Life & Leisure (1), Miscellaneous (3), Science / Technologies (27), Education / Training (11)
View all SAI GON's answers

My Stuff

White Board

View all

Serenade ¸

on 12/12/2008    Report

Tỷ pm số tk cho 007 ck nhá ... USD A/C nhá... hò hò...

Serenade ¸

on 12/09/2008    Report

mèn ui, chắc phải điều ngay chiếc chuyên cơ rinh 007 dzìa gấp... hò hò.. {#emotions_dlg.empty}

Zic Zac

on 12/08/2008    Report

Hem nhớ thì thôi.. Nếu SG về đúng dịp off GS thì sẽ biết ngay thôi

Serenade ¸

on 12/08/2008    Report

Nhớ Sàigòn mưa rồi chợt nắng... Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân... Nhớ đèn sàn từng đêm thao thức... {#emotions_dlg.empty} 

Zic Zac

on 12/08/2008    Report

Qua ngó cái rùi zìa hử? Nhận ra ai hem?

SAI GON's connections

View all (13)

PHAN GIA KHANG (16)

ĐANG TÌM 1 CƠ HỘI...

Bé bự (12)

Yes, it's orange

Lệnh Hồ Xung (20)

Nhân viên - CNTT -...

Cactus Flower (30)

Oil & Gas...

About CyVee | FAQ | Terms of use | Privacy Policy | CyVee in the News | Site Map | Feedback

ICP license no. 52/GP-BC by The Ministry of Culture & Information, S.R. of Vietnam
Copyright ©2006 CyVee.com. All rights reserved. Email: contact@cyvee.com